Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • Cégnév: Hadobás Orsolya E.v.
 • Székhely: 3351 Verpelét, Kastély utca 10.
 • Adószám: 68203227-1-30
 • Nyilvántartási szám: 51394358
 • Bankszámlaszám: OTP Bank 11773391-01300224-00000000
 • E-mail cím: secretofeyes.hungary@gmail.com

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru és a digitális elemeket tartalmazó áru

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi szándékát tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás.

Tárhelyszolgáltató adatai

A secretofeyes.hu weboldal tárhely szolgáltatója a NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

A Secret of Eyes Webáruház műszempilla kellékeket kínál eladásra.

A megjelenített termékek kizárólag a honlapon keresztül, online rendelhetőek meg, MPL postacsomagként a Magyar Posta ZRT. közreműködésével történő házhoz szállítással.

A honlapon feltűntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségét. Ez, a kosárba helyezés után, a fizetés véglegesítésénél hozzá adódik a végösszeghez. Csomagolás költséget külön nem számolunk fel.

A részletes díjszabásról bővebben a Szállítás menüpontban olvashat.

A honlap használata

 A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

 • A kiválasztott termékeket a termék alatti “Kosárba helyezem” ikonnal azonnal a kosárba rakhatja.
 • A Vásáló a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget szeretne rendelni, illetve törölheti az adott tételt.
 • Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
 • A regisztráció és az az nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási illetve szállítási cím.
 • A megrendelés következő lépéseként a Vásárlónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.
 • A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
 • Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.
 • A sikeres rendelésről a honlapon, illetve e-mailben is kap megerősítést. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el a rendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.
 • A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

Számlázás

Az Eladó e-számlát állít ki, melyet a rendeléskor megadott e-mail címre küldünk el a sikeres kézbesítést követően.

Elállási jog

A Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású termékeket. Amennyiben a Vásárló él elállási jogával, úgy ezt az Eladóval írásbeli nyilatkozatban köteles közölni. A Vásárló elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni. A termék visszaküldésének költsége mindenkor a Vásárlót terheli. Az Eladónak a visszafizetést addig nem kötelessége teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta.

Szavatosság

A termékeken a gyártó által feltűntetett szavatossági idő a mérvadó. Minden termék szavatossági ideje a Vásárlóhoz való elküldés előtt ellenőrzésre kerül.

Panaszkezelés

Az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az Eladó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra a megadott időn belül választ kell, hogy adjon. Amennyiben a Vásárló és az Eladó békés úton nem képesek megegyezni és a vitát rendezni, úgy a helyileg illetékes Békéltető Testület felé kell fordulni.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint Telefon: +36 36 416-660/105 mellék E-mail: bekeltetes@hkik.hu